Letölthető dokumentumok

Kattintson a kategóriákra a dokumentumok megtekintéséhez/elrejtéséhez!
Ürlapok bérlakásokkal kapcsolatban
bejelentés befogadásrólLetöltés
bejelentés bérlőtárs halálozásárólLetöltés
bejelentés bérlő halálozásáról - bérleti jogviszony folytatásának kéréseLetöltés
bejelentés bérlő halálozásáról - lakás átadásaLetöltés
bejelentés névváltozásról bérlő eseténLetöltés
bejelentés névváltozásról megvásárolt lakás eseténLetöltés
kérelem befogadáshozLetöltés
kérelem bérleti díj tartozás részletfizetésreLetöltés
kérelem bérleti jogviszony visszaállításra, peres eljárás megszüntetéséreLetöltés
kérelem lakbérkedvezmény irántLetöltés
kérelem lakbértámogatás irántLetöltés
kérelem nyugdíjasházi elhelyezéshez térítési díj fizetésévelLetöltés
kérelem nyugdíjasházi elhelyezéshez lakáscserévelLetöltés
kérelem részletfizetéshez fizetési meghagyás után - megvásárolt lakásLetöltés
kérelem tulajdonosi, bérbeadói hozzájáruláshozLetöltés
megállapodás bérlőtársi jogviszony létesítéséhezLetöltés
megállapodás bérlőtársi jogviszonyról lemondáshozLetöltés
nyilatkozat adósságkezeléshezLetöltés
nyilatkozat bérleti jogviszony térítési díj nélküli megszüntetéséhezLetöltés
Pályázati kiírás 2021. március 1.Letöltés
Ürlapok üzlethelyiségekkel kapcsolatban
változás bejelentése helyiségbérletreLetöltés
nyilatkozat helyiség megvásárlásárólLetöltés
nyilatkozat helyiség bérbevételéreLetöltés
nyilatkozat garázsfelépítmény értékesítésérőlLetöltés
kérelem helyiség bérleti jogának átadásáhozLetöltés
kérelem felújítási költségek beszámításáhozLetöltés
kérelem helyiség albérletbe adásáhozLetöltés
kérelem helyiségbérletidíj-tartozás részletfizetéséhezLetöltés
kérelem helyiségekhez (általános)Letöltés
nyilatkozat helyiségbérlet felmondásárólLetöltés
Kérelem pandémiás bérletidíj-kedvezmény igénybevételéhezLetöltés
Lakásokhoz kötődő dokumentumok
Pályázati kiírás 2021. március 1.Letöltés
SZOCIÁLISAN NEM TÁMOGATOTT személyek részére PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNYLetöltés
SZOCIÁLISAN TÁMOGATOTT személyek részére PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNYLetöltés
Helyiségekhez kapcsolódó dokumentumok
Kérelem pandémiás bérletidíj-kedvezmény igénybevételéhezLetöltés
Telekingatlanokhoz kapcsolódó dokumentumok
Nincs letölthető dokumentum
Minden bérleményhez kapcsolódó dokumentumok
Nincs letölthető dokumentum
Cívis Ház Zrt. egyéb dokumentumok
2017. évi közbeszerzési tervLetöltés
Közbeszerzési terv 2018Letöltés
Közbeszerzési terv 2016.Letöltés
Pályázati felhívás energetikai tanúsítványok készítéséreLetöltés
Pályázati felhívás a Debrecen, Piac u. 39. szám alatti épület tűzfal és kémények karbantartási munkáinak kivitelezéseLetöltés
Pályázati felhívás asztalos és lakatos hibaelhárítási és ad-hoc karbantartási munkák kivitelezéseLetöltés
Pályázati felhívás elektromos hibaelhárítási és ad-hoc karbantartási munkák kivitelezéseLetöltés
Pályázati felhívás építőmesteri és szakipari hibaelhárítási és ad-hoc karbantartási munkák kivitelezéseLetöltés
Pályázati felhívás tető- és kémény hibaelhárítási és ad-hoc karbantartási munkák kivitelezéseLetöltés
Pályázati felhívás Debrecen, Petőfi tér 10. szám alatti épület földszinti nyílászárók cseréje és felújítási munkák kivitelezéseLetöltés
Pályázati felhívás Épületgép. hibaelhárítási és ad-hoc karbantartási munkák kivitelezéseLetöltés
Pályázati felhívás Debrecen, Piac u. 34-36. Alexandra Könyvesbolt főelosztó berendezés átalakításaLetöltés
Pályázati felhívás a Debrecen, Jerikó u. 9-11. alatti épület tetőszigetelési munkáiraLetöltés
Pályázati felhívás a Debrecen, Széchenyi u. 31. irodaház fan-coil csere kivitelezési munkáiraLetöltés
Kálvin tér 11. szám alatt található Irodaépület VII. emelet feletti lapostető szigetelés felújításaLetöltés
Pályázati felhívás Energetikai tanúsítványok készítéséreLetöltés
Nyitvatartó üzletek 2020 - áprilisLetöltés
Pályázati felhívás - Hibaelhárítási és ad-hoc karbantartási munkák kivitelezéseLetöltés
Pályázati felhívás - Debrecen, Petőfi téri pavilon engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéseLetöltés
Pályázati felhívás Debrecen, Széchenyi u. 44. fsz/1. szám alatti üres lakás belső felújítási munkáinak kivitelezéséreLetöltés
Pályázati felhívás - Debrecen, Piac u. 21. szám alatti ingatlan udvarán parkoló kialakításának kivitelezéseLetöltés
Pályázati felhívás - Debrecen, Csapó utca 19. szám alatti tömbbelső II. épület bontásaLetöltés
20 éves a Cívis Ház kiadványLetöltés
Városközpont: "A Holnap Városáért 2013 Díj" project anyagaLetöltés
Közbeszerzési terv 2012 évreLetöltés
Közbeszerzési terv 2013 évreLetöltés
Közbeszerzési terv 2014 évreLetöltés
Alkalmazott jogszabályok
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokrólLetöltés
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakrólLetöltés
2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrőlLetöltés
7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális felad.Letöltés
6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításárólLetöltés
13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásárólLetöltés
3/2007 (II.1.) Kr. rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítésérőlLetöltés
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérőlLetöltés
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelmérőlLetöltés
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)Letöltés
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokrólLetöltés
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokrólLetöltés
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokrólLetöltés
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a reklámok közzétételének településképi rendelkezéseirőlLetöltés
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet DMJV helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről - régi - hatályos 2021. 01. 31-igLetöltés
47/2020 (XII.28.) Kr. rendelet Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról - új - hatályos 2021. 02. 01-tőlLetöltés
45/2017. (XII. 14.) Kr. rendelet Debrecen településképi védelméről (településképi eljárások)Letöltés
10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet a gépjármű-várakozóhelyek biztosításárólLetöltés
39/2018. (X.25.) Kr. rendelet a közterület használatárólLetöltés