ÁRVERÉS ÚTJÁN ÜRES LAKÁSOKAT ÉRTÉKESÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT

A Cívis Ház Zrt. DMJV Önkormányzatának megbízásából árverés útján való értékesítésre hirdet üres, önkormányzati bérlakásokat. Az árverésre közjegyző jelenlétében 2016. november 14-én 9.00 órától, a kiírás szerinti sorrendben kerül sor.

A meghirdetett lakások címei, az árverési induló árak, valamint az árveréssel kapcsolatos részletes információk az „árverési hirdetményben” megtekinthetők. Az eladásra kínált lakások nagy számára tekintettel a lakások helyszínen való megtekintése előzetes telefonos bejelentkezés (06-52-503-111) alapján történik. A lakásokról fotókat, illetve egyéb műszaki jellemzőket a „lakások eladásra” menüpont alatt talál.

Az árverésen való részvétel feltétele a személyes (személyazonosító okmányokkal, lakcímkártyával, adószámmal igazolt) megjelenés, vagy közokiratba, ügyvédi meghatalmazásba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró személy megjelenése, jogi személy esetében aláírási címpéldány és cégkivonat becsatolása, valamint az ajánlati biztosíték (amely a lakáshoz tartozó induló licitár 10%-a) megfizetésének igazolása az árverés megkezdése előtt

A licitálás az induló ár 5%-ának megfelelő licitlépcsőkkel történik. Az árverésen az induló ár nem csökkenthető. Azonos licitajánlatok esetén sorsolás útján kerül sor az árverési vevő kiválasztására.

Részletfizetésre nincs lehetőség, a teljes vételár megfizetése az adásvételi szerződés eladó és vevő által történő aláírásától számított 60 napon belül esedékes. A szerződéskötési díj a vételár 1 %-a.