TÁJÉKOZTATÓ A PANDÉMIA MIATT KÉRHETŐ BÉRLETI DÍJ-KEDVEZMÉNYEKRŐL

 

 

TISZTELT PARTNERÜNK!

A koronavírus-járvány miatt Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével 2020. november 04. napjától ismételten rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet rendelt el az ország teljes területére.

 A kormány a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletével, valamint a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletével számos olyan korlátozó intézkedés bevezetését rendelte el, amelyek a Cívis Ház Zrt. bérlőit érintik.

A koronavírus-járvány első, tavaszi hullámának idején hozott intézkedésekhez hasonlóan DMJV Önkormányzata a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-vel és a Cívis Ház Zrt-vel közösen együttműködve a debreceni vállalkozások támogatása, és elsősorban a munkahelyek megőrzése érdekében ismételten pandémiás díjkedvezményrendszert dolgozott ki a Cívis Ház Zrt-től üzletet bérlő vállalkozások számára.

1. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 275/2020.(11.20.) számú határozata alapján az üzletet bérlők részére az alábbiak szerint nyújtható bérletidíj-kedvezmény:

1.1. Azon bérlők részére, akiket a koronavírus-járvány miatt a 2020. novemberében hozott kormányzati intézkedések bezárásra köteleznek, legfeljebb 90% bérleti díjkedvezmény nyújtható. A kedvezmény 2020. november 11. napjától 2020. december 11. napjáig terjedő időszakra nyújtható ezen bérlők vonatkozásában.

1.2. Azon vendéglátó tevékenységet végző bérlők részére, akik üzlete elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása céljából korlátozottan működik, úgy ezen üzletek bérlői részére legfeljebb 50% mértékű bérletidíj-kedvezmény adható. A kedvezmény 2020. november 11. napjától 2020. december 11. napjáig terjedő időszakra nyújtható ezen bérlők vonatkozásában.

2. Amennyiben a korlátozások 2020. december 11. követően változtatások nélkül meghosszabbításra kerülnek, úgy az 1.1. és 1.2. pontok szerint adható kedvezmények a hosszabbítás idejére is változatlan formában járnak.

3. Abban az esetben, ha 2020. december 11. napját megelőzően, vagy korlátozások hosszabbítása esetén a hosszabbítás időtartama alatt olyan kormányzati döntések születnek, amelyek vagy tovább szigorítják, vagy pedig enyhítik a jelen pandémiás kedvezmény adásának alapját képező korlátozásokat, úgy a Cívis Ház Zrt. fenntartja a jogot a kedvezményrendszer feltételeinek megváltoztatására.

4. Az 1.1. és 1.2. pontok szerint adható kedvezményeket nem terheli visszafizetési kötelezettség.

5. A bérletidíj-kedvezmény nyújtásának feltétele az, hogy a bérlő nyilatkozatot tesz arról, hogy a bérletidíj-kedvezmény nyújtásának teljes ideje alatt megtartásra kerül a 2020. november 11. napján nyilvántartott teljes munkavállalói létszáma.

6. Nem nyújtható bérletidíj-kedvezmény azon bérlők részére, akik bérleti szerződése felmondásra került, vagy a bérleti-díjkedvezmény nyújtásának ideje alatt kerül felmondásra.  Abban az esetben, ha a bérleti szerződés a bérleti-díjkedvezmény nyújtásának ideje alatt szűnik meg, vagy kerül felmondásra bármilyen okból, úgy a már nyújtott bérletidíj-kedvezmény visszafizetése a bérleti jogviszony megszűnésével egyidejűleg egy összegben válik esedékessé.

7. Amennyiben a bérletidíj-kedvezménnyel csökkentett tárgyhavi bérleti díj a kiküldött számlán feltüntetett fizetési határidőig nem kerül megfizetésre, úgy a Cívis Ház Zrt. a bérleti-díjkedvezményt visszavonhatja.

8. A bérletidíj-kedvezmény nem jár automatikusan, azt a Cívis Ház Zrt-től kérvényezni kell. Kérelem minta pdf formátumban innen tölthető le, míg szerkeszthető formában a "Letölthető dokumentumok" menüpontra kattintva, az üzlethelyiséggekkel kapcsolatos űrlapok között található meg.

9. A kérvényeket a 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. sz. alatti címre postai úton, vagy elektronikus úton az ertekesites@civishaz.hu e-mail címre kell elküldeni. 

10. A kedvezmény nyújtásának időtartama alatt beérkezett kérelmek esetén a bérletidíj-kedvezmény a 2020. november 11. napjától visszamenőlegesen megadható.

11. A bérletidíj-kedvezmény csak és kizárólag azt követően kerül megadásra, ha a bérlő részére a tájékoztató levél mellékleteként megküldött, kedvezmény feltételeinek elfogadásáról szóló elfogadó nyilatkozat cégszerűen aláírva, a tájékoztató levél megküldését követő 8 (nyolc) napon belül legalább elektronikusan, beszkennelve az ertekesites@civishaz.hu e-mail címre visszaküldésre kerül. A bérlő kötelezettséget vállal, hogy az eredeti aláírt elfogadó nyilatkozatot az elektronikus példány megküldését követően haladéktalanul postai úton a 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. sz. alá megküldi a Cívis Ház Zrt. részére, vagy a Cívis Ház Zrt. Iparkamara u. 2. sz. alatti székházának a bejárat mellett kihelyezett gyűjtőládájába helyezi.