Alkalmazott jogszabályok

A jogszabályok címében hivatkozás található. A megfelelő hatályossági időpont kiválasztásával megnyitható annak szövege. A megnyíló ablakban további jogszabályokat is kereshet.

Lakás- és helyiséggazdálkodás
Országos érvényű jogszabályok
1993. évi LXXVIII. törvény 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
2003. évi CXXXIII. törvény 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről
Helyi önkormányzati rendeletek
7/2001 (III.6.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról
6/2001 (III.6.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról
13/2001 (IV.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról
3/2007 (II.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről

 

Építésügy
Országos érvényű jogszabályok
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2023. évi C. törvény a magyar építészetről
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
Helyi önkormányzati rendeletek
8/2003 (V.23.) önkormányzati rendelet Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről - régi - hatályos 2021. 01. 31-ig
47/2020 (XII.28.) önkormányzati rendelet Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról - új - hatályos 2021. 02. 01-től
19/2023 (VI.22.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről
10/2004 (IV.5.) önkormányzati rendelete a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról
39/2018 (X.25.) önkormányzati rendelet a közterület használatáról